Tải Apk 1900 561 558
( 2000đ/phút )

Ma Vương Ấn

Ma Vương Ấn là hệ thống đánh "Boss Thế giới" - tất cả người chơi của Server sẽ tập trung để hạ Boss. Hệ thống này được mở ra khi trong Server xuất hiện 1 người chơi đạt đến mức Level 90.

 

 

 

 

Mỗi người chơi sẽ có 5 lượt tấn công Boss Ma Vương một ngày, chỉ có thể sử dụng các Hero đạt giới cam trở lên tham gia diệt Boss. Các Boss khác nhau sẽ có các kỹ năng khác nhau. Càng nhiều người chơi Level 90 tham gia diệt Boss thì hệ thống sẽ thưởng càng nhiều điểm Dũng Khí, dùng để mở Chương Phó bản mới - Chương 17, 18 và tăng tỉ lệ rơi đồ ở các Chương cũ, kèm theo phúc lợi tăng tỷ lệ rơi vật phẩm của các phó bản Thường. Khi vị Ma Vương cuối cùng bị đánh bại, cũng là lúc kích hoạt đẳng cấp Level 100.