Tải Apk 1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hướng Dẫn Đăng Nhập Các Server Bảo Trì Ngày 15/6/2016

Băng Băng xin được thông báo về việc đã hoàn thành việc bảo trì để nâng cấp hệ thống server vào chiều hôm nay, ngày 15/06/2016. Sau đây là vài hướng dẫn để Chỉ huy có thể đăng nhập game :

Phạm vi áp dụng: S25 - S26 ; S27 - S28 ; S29 - S30 ; S33 - S34 ; S35

- Chỉ huy sẽ cần thoát hẳn game, tạo mới lại danh sách server bằng cách nhấn chọn một server khác sau đó chọn lại server hiện tại của Chỉ huy và đăng nhập bình thường.

- Trong trường hợp cần thiết, Chỉ huy có thể phải xóa dữ liệu hoặc bộ nhớ đệm (clear cache hoặc data) của game trước khi đăng nhập.

Băng Băng cáo lỗi vì sự bất tiện này và chúc mọi người chơi game vui vẻ.