Tải Apk 1900 561 558
( 2000đ/phút )

Quy Tắc Và Hướng Dẫn Chuyển Server

Chào Chỉ huy thân mến, 

Sau đây là một số quy tắc và hướng dẫn trong tính năng chuyển server của lần cập nhật tháng tư này:

1. Cấp đội đạt 90 mới có thể đăng ký chuyển server.

2. Có thể chuyển đến server có thời gian tạo nhân vật sớm hơn bạn.

3. Sau 6 tháng tạo nhân vật mới có thể chuyển đến server ra muộn hơn.

4. Thời gian mở server tạo nhân vật càng lâu server bạn có thể chuyển đến càng nhiều.

5. Phạm vi được chuyển căn cứ vào server tạo nhân vật không liên quan đến server sau khi chuyển.

6. Sẽ không được chuyển đến các server đã đầy người.

7. Mỗi server mỗi ngày được chuyển 10 người chơi.

8. Mỗi nhân vật chỉ được chuyển server 10 lần.

9. Chuyển server cần 1 Đá Hiền Triết.

10. Sau khi chuyển, Arena và Super Arena bắt đầu từ hạng cuối (Đã nhận phần thưởng xếp hạng cao nhất sẽ không được nhận lại),

11. Sau khi chuyển, nhật ký Ma Vương Ấn và Cõi Mộng sẽ tạo mới.

12. Sau khi chuyển, tiến độ Vương Tháp và Viễn Chinh sẽ tạo mới.

13.  Sau khi chuyển, khoáng sản hầm đang đào sẽ mất đi.

14. Sau khi chuyển, BXH nhân vật tại server gốc bị xóa, Arena được thay thế bởi robot.

15. Sau khi chuyển, nhân vật trong server gốc sẽ bị xóa.

16. Nếu server đến đã có nhân vật (nhân vật phụ), sau khi chuyển, nhân vật này sẽ bị xóa.

17. Sau khi chuyển nếu bị trùng tên thì tên sẽ được tạo mới và có 1 cơ hội đổi tên miễn phí.

18. Sau khi chuyển tiến độ nhiệm vụ Gọi Về sẽ được tạo mới.

Sau khi chuyển server thành công, Chỉ huy cần khởi động lại game và trải nghiệm server mới chuyển đến.

 Lưu ý:

Trong hầu hết các trường hợp, tài khoản được ưu tiên chuyển các server ra mắt trước so với server hiện tại. Trường hợp muốn chuyển đến các server ra mắt sau server hiện tại, tài khoản chỉ được chuyển đến các server đã ra mắt trên 6 tháng. Tùy vào thời gian mở server càng nhiều, phạm vi server chuyển đến sẽ mở rộng.

 Ví dụ:

- Chỉ huy tại Server 100 có thể lựa chọn chuyển đến server 1-99 (Server 100 khai mở chưa vượt 6 tháng).

- Chỉ huy tại Server 100 CŨNG CÓ THỂ chuyển đến một số server ra mắt sau server 100 (Server 100 đã được khai mở trên 6 tháng,  tùy vào thời gian mở server, phạm vi server chuyển đến sẽ theo đó mà mở rộng).

 Các bước cơ bản của chuyển server:

 

1 - Chọn server được hệ thống hiển thị "Được chuyển".

 

2 - Xác nhận đăng ký chuyển server.

 

3 - Xác nhận lại việc chuyển server.

 

4 - Thông báo chuyển server thành công.

 

5 - Thông báo đã chuyển đến server mới.