Tải Apk 1900 561 558
( 2000đ/phút )

Thức tỉnh: Dracula và Shadow

Băng Băng gửi các Chỉ huy chi tiết các nhiệm vụ và Kỹ năng Thức tỉnh các hero được mở Thức tỉnh tháng này là Dracula và Shadow.

 

Nhiệm vụ Thức tỉnh

 

  Nhiệm vụ 1 Nhiệm vụ 2 Nhiệm vụ 3
Dracula

Ghép và mặc cho Dracula trang bị

Mặt Huyết Tộc

Tham gia hoàn thành

Thần Sấm

(Hồ Tiên Tri –

Độ khó 5 trở lên)

1 lần

Tham gia vượt Phó bản

Động Rồng

(Chương 14 – Tinh Anh)

và tiêu diệt Soul
Shadow

Ghép và mặc cho Shadow trang bị

Nón Hỏa Thần

Tham gia hoàn thành

Rồng Phía Bắc

(Hồ Tiên Tri –

Độ khó 5 trở lên)

1 lần

Tham gia vượt Phó bản

Động Rồng

(Chương 14 – Tinh Anh)

và không đồng đội nào chết

 

* Chi tiết về Mặt Huyết Tộc:

 

 

* Chi tiết về Nón Hỏa Thần:

 

 

Kỹ năng Thức tỉnh

 

  Tên kỹ năng Mô tả kỹ năng Đạt Level tối đa

Dracula

Sức Hút

Mê hoặc các hero nữ trong đội hình địch, giảm sát thương vật lý của các hero này -368 điểm tấn công vật lý

Shadow

Trói Ác Linh

Ảnh Chưởng của Shadow mỗi lần đánh trúng kẻ địch sẽ kèm theo Linh Hồn ám lên mục tiêu đó. Nếu mục tiêu chịu tiếp sát thương Ảnh Chưởng sẽ làm nổ Linh Hồn gây sát thương thêm +136.5% Sát thương