Tải Apk 1900 561 558
( 2000đ/phút )

Thức tỉnh: Phantom, Leshrac, Gondar, Lich, Zeus, Tinker

Thông tin về các Nhiệm vụ và Kỹ năng Thức tỉnh của 6 hero được mở Thức tỉnh trong bản cập nhật Tháng 7/2016 của DoTa Truyền Kỳ: Phantom, Leshrac, Gondar, Lich, Zeus, Tinker

 

Nhiệm vụ Thức tỉnh

Hero

Nhiệm vụ 1

Nhiệm vụ 2

Nhiệm vụ 3

Phantom

Ghép và mặc trang bị Vòng Quyết Đấu

Tham gia hoàn thành Phố Nguyền Rủa (Độ khó V trở lên) 10 lần

Tham gia vượt ải Tinh Anh: Chương 13-Đảo Di Cốt và không ai tử vong

Leshrac

Ghép và mặc trang bị Hoa Sinh Mệnh

Leshrac hoàn thành Đền Levia (Độ khó V trở lên) 4 lần

Tham gia vượt ải Tinh Anh: Chương 13-Ven Đầm Lầy và không ai tử vong

Gondar

Ghép và mặc trang bị Lệnh Truy Nã Số 1

Gondar hoàn thành Xưởng Binh Dwarf (Độ khó V trở lên) 4 lần

Tham gia vượt ải Tinh Anh: Chương 14-Động Rồng và tự đánh bại Soul

Lich

Ghép và mặc trang bị Hoa Mandrake

Lich hoàn thành Vực Kiếm Gãy (Độ khó V trở lên) 10 lần

Tham gia vượt ải Tinh Anh: Chương 13-Di Tích Titan và tự đánh bại Magina

Zeus

Ghép và mặc trang bị Chùy Sấm Sét

Zeus hoàn thành Vực Kiếm Gãy (Độ khó V trở lên) 10 lần

Tham gia vượt ải Tinh Anh: Chương 13-Sông Tương Phùng và tự đánh bại Necro

Tinker

Ghép và mặc trang bị Pin Siêu Bền

Tinker hoàn thành Vực Kiếm Gãy (Độ khó V trở lên) 10 lần

Tinker tự vượt ải: Chương 11-Kẻ Hắc Ám

 

Kỹ năng Thức tỉnh

 

Hero

Kỹ năng

Mô tả kỹ năng

Phantom

Kích Thương Công

Đồng đội cùng nhóm "Thương Kích" được tăng vật lý

Leshrac

Thị Huyết Xung

Khi thi triển Xung Mạch, Leshrac có thể nhận hiệu quả của Hút HP phép

Gondar

Cuồng Săn

Mục tiêu có ký hiệu Treo Thưởng khi HP càng thấp càng dễ dàng chịu sát thương.

 

Lich

Nhiệt Băng

Lich dùng giáp băng hồi HP cho đồng đội. Kẻ địch tấn công vào giáp băng sẽ bị giảm tốc.

Zeus

Điện Quá Tải

Nếu kỹ năng của Zeus gây sát thương lên địch sẽ khiến địch chịu thêm sát thương theo phần trăm HP .

 

Tinker

Về Thành

Khoa kỹ của Tinker sẽ giúp anh về thành một thời gian và miễn dịch tất cả ma pháp xấu. Sau đó trở lại chiến trường.