Tải Apk 1900 561 558
( 2000đ/phút )

Thức tỉnh: Rigwarl, Phoenix, Jakiro

Nhiệm vụ Thức tỉnh

 

Hero Nhiệm vụ 1 Nhiệm vụ 2 Nhiệm vụ 3
Rigwarl

Ghép và mặc cho Rigwarl trang bị

Đai Thép

Rigwarl cùng đồng đội vượt qua Thử Thách Phố Ma Thuật (Độ khó 5 hoặc hơn) 10 lần Rigwarl một mình vượt qua Phó bản Bảo Vệ Thần Điện (Thường, Chương 12)
Phoenix

Ghép và mặc cho Phoenix trang bị

Nón Phượng

Phoenix cùng đồng đội vượt Thử Thách Vực Kiếm Gãy (Độ khó 5 hoặc hơn) 10 lần

Phoenix tham gia Phó bản Tinh anh Loạn Thạch (Chương 14) và gây 350000 sát thương
Jakiro

Ghép và mặc cho Jakiro trang bị

Sừng Lửa

Jakiro cùng đồng đội hoàn thành Cổng Thần Đền Levia (Độ khó 5 hoặc hơn) 4 lần Jakiro tham gia vượt Phó bản Tinh anh Băng Hỏa (Chương 12) và không ai trong đội tử vong

 

Kỹ năng Thức tỉnh

 

Hero Tên kỹ năng Mô tả Ghi chú

Rigwarl

Gai Nhọn

Những hero địch nào dính gai từ kỹ năng Phóng Gai của Rigwarl 2 lần trong vòng 10 giây sẽ nhận thêm sát thương, sát thương này tăng dần, hiệu ứng tồn tại trong 10 giây  

Phoenix

Trưởng Cảm Tử

Tăng điểm sát thương phép cho các đồng đội thuộc nhóm Cảm Tử Nhóm Cảm Tử: Phoenix, Techies, Jim và Huskar

Jakiro

Khí Rồng

Tăng sát thương phép cho đồng đội thuộc nhóm Phun/Thổi Nhóm Phun/Thổi: Jakiro, Phoenix, Viper