Tải Apk 1900 561 558
( 2000đ/phút )

Thức tỉnh: Traxex, Furion, Karroch

Nhiệm vụ Thức tỉnh

 

Hero Nhiệm vụ 1 Nhiệm vụ 2 Nhiệm vụ 3
Traxex

Ghép và mặc cho Traxex trang bị

Ỷ Thiên Tiễn

Tham gia hoàn thành Đền Nữ Thần (Thử Thách, Độ khó 5 hoặc hơn), 10 lần Traxex tự mình hoàn thành Phó bản Kẻ Hắc Ám (Thường, Chương 11)
Furion

Ghép và mặc cho Furion trang bị

Gạc Hươu

Tham gia tiêu diệt Ảnh Ma Vương (Hồ Tiên Tri, Độ khó 5 hoặc hơn) 1 lần

Tham gia vượt Phó bản Rừng Vong Ngữ (Tinh anh, Chương 13) và không thành viên nào của đội tử vong
Karroch

Ghép và mặc cho Karroch trang bị

Nón Xương Thú

Tham gia hoàn thành Xưởng Dwarf (Cổng Thần, Độ khó 5 hoặc hơn) 4 lần Tham gia vượt Phó bản Tương Phùng (Tinh Anh, Chương 14) và không thành viên nào của đội tử vong

 

Trang bị Thức tỉnh của các hero


Trang bị Thức tỉnh và vị trí kiếm mảnh trang bị, của các hero Traxex - Furion - Karroch

 

Kỹ năng Thức tỉnh

 

Hero Tên kỹ năng Mô tả Ghi chú

Traxex

Uy Nữ Thần

Đồng đội thuộc nhóm Nữ Thần được tăng Xuyên Giáp Các hero thuộc nhóm Nữ Thần: Mercurial, Shendel, Medusa, Morted, Mirana, Tresdin, Lanaya, Naga, Pudge

Furion

Trưởng Thành

Tăng tốc độ tấn công qua mỗi giây  

Karroch

Thú Lực

Đồng đội thuộc nhóm Thú được tăng Lực Các hero thuộc nhóm Thú: Spirit, Robocoon, Rigwarl, Raigor, Ursa