Tải Apk 1900 561 558
( 2000đ/phút )

Test - Pay 2

Sự kiện 6: TRIỆU HỒI HERO VƯƠNG GIẢ 

Thời gian: 24/02/2016 5:00 - 26/02/2016 5:00

Phạm vi: S1 - S42

Nội dung:Lần đầu tiên trong thời gian diễn ra, khi mua Kim cương với các mức sau sẽ được tặng ngay Thẻ, Đá hồn Baltor :

-  Đạt 420K, 1 Thẻ Hero Baltor + 4 Xiên cá + 188K vàng

-  Đạt 630K, 20 Đá Hồn Baltor + 300 Thủy Tinh + 500K vàng

-  Đạt 1050K, 30 Đá Hồn Baltor + 400 Thủy Tinh + 1000K vàng

-  Đạt 3150K, 50 Đá Hồn Baltor+ 500 Thủy Tinh + 1500K vàng

-  Đạt 5250K, 70 Đá Hồn Baltor + 600 Thủy Tinh + 2000K vàng

-  Đạt 8400K, 90 Đá Hồn Baltor + 700 Thủy Tinh + 3000K vàng

 

Sự kiện 2: TRIỆU HỒI BÓNG MA MERCURIAL

Thời gian: 22/02/2016 5:00 - 24/02/2016 5:00

Phạm vi: S41 - S42

Nội dung:Lần đầu tiên trong thời gian diễn ra, khi mua Kim cương với tổng mức 2100K sẽ được tặng ngay 1 Thẻ Hero Mercurial và các vật phẩm giá trị.

-  Đạt 2100K, 1 Thẻ Hero Mercurial (3 Sao) + 3 Xiên Cá + 1 Rìu TiTan + 1 Giáo Trăng Bạc

 

Sự kiện 1 : MUA KIM CƯƠNG - TẶNG ĐÁ HIỀN TRIẾT CHUYỂN SERVER

Thời gian:11/04/2016 5:00 - 14/04/2016 4:59

Phạm vi: S1 - S43

Nội dung:Lần đầu trong thời gian sự kiện, khi nạp mua gói kim cương với mức 630K, sẽ được tặng ngay 1 Đá Hiền Triết - vật phẩm chính để chuyển server.

Lưu ý khi chuyển server:

1. Cấp đội đạt 90 mới có thể đăng ký chuyển server.

2. Có thể chuyển đến server có thời gian tạo nhân vật sớm hơn bạn. Sau 6 tháng tạo nhân vật mới có thể chuyển đến server ra muộn hơn.

3. Phạm vi server "Được chuyển" sẽ hiển thị trên giao diện của tính năng.

4. Tham khảo (Chi Tiết Quy Tắc Và Hướng Dẫn Chuyển Server)

 

Sự kiện 2 : MUA KIM CƯƠNG - TẶNG THỂ LỰC

Thời gian:30/12/2015 5:00 - 02/01/2016 4:59

Phạm vi: S1 - S35

Nội dung:Lần đầu trong ngày khi nạp và mua gói kim cương, sẽ được tặng ngay những phần quà thể lực và trang bị tương ứng :

-  Đạt 21K, tặng ngay 3 Xâu thịt, 10 Đá Hồn Balanar, 1 Cầu Giới Hạn

-  Đạt 63K, tặng ngay 10 Xâu thịt, 1 Giáp Băng, 188.888 vàng

-  Đạt 126K, tặng ngay 20 Xâu thịt, 1 Di Vật Cổ, 388.888 vàng

-  Đạt 21K, tặng ngay 3 Xâu thịt, 10 Đá Hồn Balanar, 1 Gậy Pha Lê

-  Đạt 63K, tặng ngay 10 Xâu thịt, 1 Tim Rồng, 188.888 vàng

-  Đạt 126K, tặng ngay 20 Xâu thịt, 1 Cung Đại Bàng, 388.888 vàng

-  Đạt 21K, tặng 3 Xâu thịt, 10 Bụi Vũ Trụ, 20 Mảnh ghép Đá Khích Lệ

-  Đạt 63K, tặng 20 Pho Mát Exp, 10 Đá Hồn IO, 188.888 vàng

-  Đạt 126K, tặng 20 Xâu thịt, 1 Di Vật Cổ, 388.888 vàng

 

-  Đạt 21K, tặng 3 Xâu thịt, 10 Đá Hồn Dracula, 1 Cầu Giới Hạn

-  Đạt 63K, tặng 20 Pho Mát Exp, 10 Đá Hồn IO, 188.888 vàng

-  Đạt 126K, tặng 20 Xâu thịt, 1 Kiếm Hồ Điệp, 388.888 vàng

Lưu ý : 
- Nhận tất cả quà các ở mức thấp hơn khi nạp ở mức cao.
- Tất cả các vật phẩm hồi phục Thể lực tối đa chỉ được mang 99 cái.

 

Sự kiện 1 : MUA KIM CƯƠNG - TẶNG KIM CƯƠNG

Thời gian:29/04/2016 5:00 - 02/05/2016 4:59

Phạm vi: Toàn Server

Nội dung:Lần đầu trong ngày khi nạp và mua gói kim cương tương ứng sẽ được tặng thêm phần Kim cương khuyến mãi với giá trị sau:

Đạt 21K tặng ngay 38 Kim cương
Đạt 63K tặng ngay 75 Kim cương
Đạt 105K tặng ngay 80 Kim cương
Đạt 210K tặng ngay 188 Kim cương
Đạt 420K tặng ngay 375 Kim cương
Đạt 1050K tặng ngay 1125 Kim cương
Đạt 2100K tặng ngay 1875 Kim cương


Lưu ý : Khi mua ở các mức cao sẽ nhận tất cả Kim cương ở các mức thấp hơn.

 

Nội dung:Khi nạp và mua gói kim cương tương ứng sẽ khuyến mãi ngay 50% cho mốc nạp đầu tiên:

Mức nạp Khuyến mãi 50% Tổng nhận
Đạt 21K 38 Kim cương 113 Kim cương
Đạt 63K 75 Kim cương 300 Kim cương
Đạt 105K 80 Kim cương 455 Kim cương
Đạt 210K 188 Kim cương 938 Kim cương
Đạt 420K 375 Kim cương 1875 Kim cương
Đạt 1050K 1125 Kim cương 4875 Kim cương
Đạt 2100K 1875 Kim cương 9375 Kim cương

Lưu ý :

1. Mỗi mốc nạp sẽ giới hạn một lần đầu nạp trong ngày.
2. Event sẽ được reset mỗi ngày.
3. Khi mua ở các mức cao sẽ nhận tất cả Kim cương ở các mức thấp hơn.