Tải Apk 1900 561 558
( 2000đ/phút )

Rigwarl

Vị trí: Tiền

Cấp sao đề nghị :

Độ khó nhập môn :

Độ khó lên sao :

Sát thương gây ra :

Hỗ trợ nhóm :

Giới thiệu

Tanker hàng trước có thể thu hút sát thương và chờ đợi cơ hội tấn công xung quanh.

Thuộc tính

 • Sức mạnh: 22
 • Trí tuệ: 13
 • Mẫn tiệp: 17
 • HP tối đa: 580
 • Lực công vật lý: 51
 • Cường độ phép: 32
 • Kháng phép: 4
 • Hộ giáp vật lý: 1
 • Bạo kích vật lý: 7

Tăng trưởng

Cấp sao:
Sức mạnh
Trí tuệ
Mẫn tiệp

GIỚI THIỆU KỸ NĂNG

 • Lưng Nhím
 • Giảm Hộ Giáp
 • Phóng Gai
 • Ý Chí Chiến Đấu
Lưng Nhím

Lưng Nhím

Rigwarl để lộ ra lông cứng sau lưng có khả năng giảm sát thương phải chịu.

Giảm Hộ Giáp

Giảm Hộ Giáp

Dùng nước mũi bao lấy địch giảm hộ giáp của chúng.

Phóng Gai

Phóng Gai

Rigwarl tích lũy sát thương(bao gồm phần sát thương giảm) sẽ tự động phát ra sát thương vật lý địch xung quanh.

Ý Chí Chiến Đấu

Ý Chí Chiến Đấu

Kích hoạt ý chí chiến đấu tăng lực công.