Tải Apk 1900 561 558
( 2000đ/phút )

Pisces

Vị trí: Hậu

Cấp sao đề nghị :

Độ khó nhập môn :

Độ khó lên sao :

Sát thương gây ra :

Hỗ trợ nhóm :

Giới thiệu

Hero toàn diện hàng sau, có thể tấn công cấu rỉa địch, có thể trị liệu và hỗ trợ sát thương địch, còn có thể phân thân quấy nhiễu địch.

Thuộc tính

 • Sức mạnh: 21
 • Trí tuệ: 28
 • Mẫn tiệp: 19
 • HP tối đa: 551
 • Lực công vật lý: 55
 • Cường độ phép: 66
 • Kháng phép: 6
 • Hộ giáp vật lý: 3
 • Bạo kích vật lý: 8

Tăng trưởng

Cấp sao:
Sức mạnh
Trí tuệ
Mẫn tiệp

GIỚI THIỆU KỸ NĂNG

 • Lưỡng Cực
 • Âm Dương Kích
 • Lực Âm Dương
 • Âm Dương Chú
 • Nổ Năng Lượng
Lưỡng Cực

Lưỡng Cực

Pisces hội tụ NL của nhau rồi tách ra thành phân thân mạnh hơn. Mỗi phân thân thi triển kỹ năng độc lập và tốc độ thi triển nhanh. Khi 2 phân thân đều tử vong Pisces kết hợp trở lại.

Âm Dương Kích

Âm Dương Kích

Pisces lợi dụng sức mạnh thái cực thi triển phép thuật. Cá Đen gây nhiều lần sát thương phép và đánh lui kẻ địch. Cá Trắng trị liệu nhiều lần cho đồng đội.

Lực Âm Dương

Lực Âm Dương

Pisces lợi dụng sức mạnh thái cực giải phóng NL. Cá Đen gây sát thương phép và khiến địch mất HP liên tục. Cá Trắng giúp đồng đội tăng tốc và trị liệu.

Âm Dương Chú

Âm Dương Chú

Pisces lợi dụng sức mạnh thái cực thi triển Thần Chú. Cá Đen tịnh hóa kẻ địch mạnh nhất đồng thời khiến địch giảm tấn công vật lý và phép thuật. Cá Trắng tịnh hóa đồng đội mạnh nhất đồng thời giúp đồng đội tăng tấn công vật lý và phép thuật.

Nổ Năng Lượng

Nổ Năng Lượng

Pisces đã lĩnh ngộ ý nghĩa của thái cực là tăng cường các kỹ năng khác và tăng hiệu quả Nổ Năng Lượng. Nổ Năng Lượng kích hoạt khi Pisces thi triển kỹ năng 4 lần. Gây cho 1 mục tiêu thêm hiệu quả của kỹ năng đó.