Tải Apk 1900 561 558
( 2000đ/phút )

Soul

Vị trí: Tiền

Cấp sao đề nghị :

Độ khó nhập môn :

Độ khó lên sao :

Sát thương gây ra :

Hỗ trợ nhóm :

Giới thiệu

Hero dame hàng trước. Khi chiến đấu sẽ phát huy tối đa năng lực tiềm ẩn.

Thuộc tính

 • Sức mạnh: 19
 • Trí tuệ: 17
 • Mẫn tiệp: 23
 • HP tối đa: 504
 • Lực công vật lý: 61
 • Cường độ phép: 40
 • Kháng phép: 5
 • Hộ giáp vật lý: 2
 • Bạo kích vật lý: 9

Tăng trưởng

Cấp sao:
Sức mạnh
Trí tuệ
Mẫn tiệp

GIỚI THIỆU KỸ NĂNG

 • Hoá Ác Ma
 • Phân Thân
 • Cướp Linh Hồn
 • Huyết Ma
Hoá Ác Ma

Hoá Ác Ma

Khi Soul có 1 nửa năng lượng trở lên có thể biến thành Demon. Duy trì phải tốn năng lượng. Có thể tấn công xa và không bị khống chế.

Phân Thân

Phân Thân

Soul tạo ra một ảo ảnh hỗ trợ chiến đấu.

Cướp Linh Hồn

Cướp Linh Hồn

Khi HP Soul thấp hơn 12% sẽ tự đổi linh hồn của một hero gần đó. Tối đa nhận được 60% HP. Kỹ năng mỗi trận chỉ dùng một lần.

Huyết Ma

Huyết Ma

Dòng máu Ác Ma sẽ khiến Soul mạnh hơn.