Tải Apk 1900 561 558
( 2000đ/phút )

Slardar

Vị trí: Tiền

Cấp sao đề nghị :

Độ khó nhập môn :

Độ khó lên sao :

Sát thương gây ra :

Hỗ trợ nhóm :

Giới thiệu

Tanker dẫn đầu, có khả năng sát thương vật lý và kỹ năng khống chế.

Thuộc tính

 • Sức mạnh: 22
 • Trí tuệ: 16
 • Mẫn tiệp: 17
 • HP tối đa: 574
 • Lực công vật lý: 57
 • Cường độ phép: 38
 • Kháng phép: 6
 • Hộ giáp vật lý: 2
 • Bạo kích vật lý: 7

Tăng trưởng

Cấp sao:
Sức mạnh
Trí tuệ
Mẫn tiệp

GIỚI THIỆU KỸ NĂNG

 • Hải Kích
 • Trọng Kích
 • Trừ Giáp
 • Tăng Sức Mạnh
 • Phúc Poseidon
Hải Kích

Hải Kích

Hùng hổ đánh chính diện tạo sát thương ma pháp và choáng cho địch ở gần.

Trọng Kích

Trọng Kích

Waving Trident tạo sát thương vật lý cho địch ở gần.

Trừ Giáp

Trừ Giáp

Đánh dấu vào 1 tên địch trong thời gian ngắn làm suy yếu nó.

Tăng Sức Mạnh

Tăng Sức Mạnh

Thuộc tính cường hóa tăng sức mạnh bản thân.

Phúc Poseidon

Phúc Poseidon

Hỗ trợ đồng đội người cá tăng mẫn.