Tải Apk 1900 561 558
( 2000đ/phút )

Phantom

Vị trí: Trung

Cấp sao đề nghị :

Độ khó nhập môn :

Độ khó lên sao :

Sát thương gây ra :

Hỗ trợ nhóm :

Giới thiệu

Hero hệ Mẫn hàng giữa. Phân thân gây hỗn loạn và phá hủy trận hình của địch.

Thuộc tính

 • Sức mạnh: 23
 • Trí tuệ: 16
 • Mẫn tiệp: 25
 • HP tối đa: 573
 • Lực công vật lý: 65
 • Cường độ phép: 37
 • Kháng phép: 6
 • Hộ giáp vật lý: 2
 • Bạo kích vật lý: 10

Tăng trưởng

Cấp sao:
Sức mạnh
Trí tuệ
Mẫn tiệp

GIỚI THIỆU KỸ NĂNG

 • Ảnh Đột Kích
 • Phân Thân
 • Ngọn Giáo Băng
 • Thuật Hồi Máu
Ảnh Đột Kích

Ảnh Đột Kích

Phantom tạo 1 ảo ảnh mê hoặc tầm nhìn địch. Phóng giáo liên tục về phía địch.

Phân Thân

Phân Thân

Tạo ra 2 ảo ảnh Phantom hỗ trợ chiến đấu.

Ngọn Giáo Băng

Ngọn Giáo Băng

Phóng giáo băng tấn công địch tạo sát thương vật lý đồng thời triệu hồi 1 ảo ảnh và khiến mục tiêu giảm tốc.

Thuật Hồi Máu

Thuật Hồi Máu

Tăng HP của ảo ảnh và bản thân Phantom.