Tải Apk 1900 561 558
( 2000đ/phút )

Ursa

Vị trí: Tiền

Cấp sao đề nghị :

Độ khó nhập môn :

Độ khó lên sao :

Sát thương gây ra :

Hỗ trợ nhóm :

Giới thiệu

Carries vật lý được xếp hàng trước có khả năng gây sát thương liên tục nhờ vào bộ móng vuốt của chính mình.

Thuộc tính

 • Sức mạnh: 26
 • Trí tuệ: 17
 • Mẫn tiệp: 21
 • HP tối đa: 648
 • Lực công vật lý: 46
 • Cường độ phép: 40
 • Kháng phép: 8
 • Hộ giáp vật lý: 2
 • Bạo kích vật lý: 8

Tăng trưởng

Cấp sao:
Sức mạnh
Trí tuệ
Mẫn tiệp

GIỚI THIỆU KỸ NĂNG

 • Cuồng Kích
 • Chấn Kích
 • Bộc Phát
 • Nộ Kích
 • Đóng Dấu
Cuồng Kích

Cuồng Kích

Ursa đi vào trạng thái cuồng nộ tấn công tất cả địch phía trước tạo sát thương vật lý nhiều lần.

Chấn Kích

Chấn Kích

Dùng mòng vuốt tấn công đối với địch ở gần tạo sát thương vật lý và hiệu quả giảm tốc.

Bộc Phát

Bộc Phát

Lửa đỏ nơi rừng rậm đã khiến Ursa tăng mạnh bạo kích.

Nộ Kích

Nộ Kích

Sức mạnh dã thú khiến Ursa tăng lực tấn công.

Đóng Dấu

Đóng Dấu

Mỗi lần Ursa giận dữ tấn công đều có thể cộng dồn 1 Ấn Ursa lên mục tiêu. Ấn duy trì 7s và tối đa 7 tầng. Khi Ursa giận dữ tấn công. Mục tiêu mang ấn sẽ chịu thêm sát thương và thời gian duy trì tăng tối đa.