Tải Apk 1900 561 558
( 2000đ/phút )

Lion

Vị trí: Trung

Cấp sao đề nghị :

Độ khó nhập môn :

Độ khó lên sao :

Sát thương gây ra :

Hỗ trợ nhóm :

Giới thiệu

Pháp sư bổ trợ giữa. dùng kỹ năng khống chế mạnh và ra chiêu bất ngờ sát thương địch đơn.

Thuộc tính

 • Sức mạnh: 17
 • Trí tuệ: 24
 • Mẫn tiệp: 16
 • HP tối đa: 473
 • Lực công vật lý: 47
 • Cường độ phép: 57
 • Kháng phép: 2
 • Hộ giáp vật lý: 2
 • Bạo kích vật lý: 4

Tăng trưởng

Cấp sao:
Sức mạnh
Trí tuệ
Mẫn tiệp

GIỚI THIỆU KỸ NĂNG

 • Tay Thần Chết
 • Xuyên Đất
 • Biến Vịt
 • Tăng Bạo Kích
 • Tà Thuật
Tay Thần Chết

Tay Thần Chết

Phát ra 1 luồn tia chớp tạo sát thương ma pháp lớn.

Xuyên Đất

Xuyên Đất

Gọi ra mũi tên bay ra đâm vào địch và mang theo 1 ít sát thương ma pháp.

Biến Vịt

Biến Vịt

Biến kẻ địch thành 1 con vật nhỏ.

Tăng Bạo Kích

Tăng Bạo Kích

Mượn sức mạnh ác ma tăng pháp thuật bạo kích.

Tà Thuật

Tà Thuật

Yêu thuật của Lion có thể khiến mục tiêu hóa vịt. Hút năng lượng và giảm kháng ma.