Tải Apk 1900 561 558
( 2000đ/phút )

Abaddon

Vị trí: Tiền

Cấp sao đề nghị :

Độ khó nhập môn :

Độ khó lên sao :

Sát thương gây ra :

Hỗ trợ nhóm :

Giới thiệu

Hero hỗ trợ được xếp trước có khả năng bảo vệ cho đồng minh đồng thời gây sát thương cho kẻ địch. Bản thân sở hữu năng lực sinh tồn mạnh mẽ.

Thuộc tính

 • Sức mạnh: 26
 • Trí tuệ: 23
 • Mẫn tiệp: 19
 • HP tối đa: 639
 • Lực công vật lý: 52
 • Cường độ phép: 55
 • Kháng phép: 4
 • Hộ giáp vật lý: 2
 • Bạo kích vật lý: 7

Tăng trưởng

Cấp sao:
Sức mạnh
Trí tuệ
Mẫn tiệp

GIỚI THIỆU KỸ NĂNG

 • Hồi Quang
 • Sương Mù Tử Thần
 • Ám Quang Thuẫn
 • Kết Giới Hàn Băng
 • Vòng Tà Ác
Hồi Quang

Hồi Quang

Abaddon tạo ra 1 thuẫn hút sát thương chuyển nó thành HP.

Sương Mù Tử Thần

Sương Mù Tử Thần

Abaddon giải phóng ra một luồng khí chết chóc gây sát thương lên kẻ thù hoặc hồi lại máu cho đồng minh.

Ám Quang Thuẫn

Ám Quang Thuẫn

Triệu hồi năng lượng đen tạo thành 1 cái thuẫn bảo vệ đồng minh yếu nhất. Khi thuẫn bị phá hủy sẽ gây sát thương lên những kẻ địch xung quanh.

Kết Giới Hàn Băng

Kết Giới Hàn Băng

Tạo thành kết giới băng bên cạnh Abaddon nhằm bảo vệ đồng minh ngăn sát thương.

Vòng Tà Ác

Vòng Tà Ác

Đồng đội thuộc Hệ Linh Hồn có thể hồi HP khi đang chiến đấu.