Tải Apk 1900 561 558
( 2000đ/phút )

Lich

Vị trí: Trung

Cấp sao đề nghị :

Độ khó nhập môn :

Độ khó lên sao :

Sát thương gây ra :

Hỗ trợ nhóm :

Giới thiệu

Pháp sư hổ trợ được xếp ở giữa. Cô sử dụng ma pháp tấn công gây sát thương địch trên phạm vi lớn đồng thời sở hữu lượng máu không bao giờ cạn.

Thuộc tính

 • Sức mạnh: 20
 • Trí tuệ: 20
 • Mẫn tiệp: 16
 • HP tối đa: 506
 • Lực công vật lý: 49
 • Cường độ phép: 47
 • Kháng phép: 3
 • Hộ giáp vật lý: 2
 • Bạo kích vật lý: 6

Tăng trưởng

Cấp sao:
Sức mạnh
Trí tuệ
Mẫn tiệp

GIỚI THIỆU KỸ NĂNG

 • Xích Băng
 • Nổ Băng
 • Giáp Băng
 • Giảm Kháng Phép
Xích Băng

Xích Băng

Kêu gọi băng đá giáng xuống địch mỗi lần bắn ra sẽ tạo thành sát thương phép phạm vi nhỏ.

Nổ Băng

Nổ Băng

Dùng băng đá đánh vào khu vực địch tạo sát thương phép phạm vi nhỏ.

Giáp Băng

Giáp Băng

Dùng băng sương giúp đồng đội yếu tụ kết hộ giáp tăng sức mạnh hộ giáp.

Giảm Kháng Phép

Giảm Kháng Phép

Lich xuất hiện sẽ khủng bố địch làm giảm ma kháng của địch.