Tải Apk 1900 561 558
( 2000đ/phút )

Rylai

Vị trí: Trung

Cấp sao đề nghị :

Độ khó nhập môn :

Độ khó lên sao :

Sát thương gây ra :

Hỗ trợ nhóm :

Giới thiệu

Pháp sư bổ trợ được xếp ở hàng giữa có khả năng vô hiệu hóa mọi kỹ năng của đối thủ và hỗ trợ cho đồng minh hồi phục mana đáng kể.

Thuộc tính

 • Sức mạnh: 17
 • Trí tuệ: 22
 • Mẫn tiệp: 17
 • HP tối đa: 469
 • Lực công vật lý: 43
 • Cường độ phép: 54
 • Kháng phép: 2
 • Hộ giáp vật lý: 2
 • Bạo kích vật lý: 7

Tăng trưởng

Cấp sao:
Sức mạnh
Trí tuệ
Mẫn tiệp

GIỚI THIỆU KỸ NĂNG

 • Bão Tuyết
 • Đóng Băng
 • Phá Băng
 • Hồi Phục
 • Kết Giới Băng Giá
Bão Tuyết

Bão Tuyết

Kêu gọi bão tuyết tạo sát thương ma pháp phạm vi lớn.

Đóng Băng

Đóng Băng

Dùng Đạn Băng tạo sát thương ma pháp gây choáng.

Phá Băng

Phá Băng

Băng Thuật tấn công 1 khu vực địch tạo sát thương ma pháp cho cả khu vực.

Hồi Phục

Hồi Phục

Trong chiến đấu giúp đồng đội từ từ hồi phục năng lượng.

Kết Giới Băng Giá

Kết Giới Băng Giá

Trước khi Rylai chết giải phóng hàn băng có thể hút sát thương đối với đồng đội yếu nhất