Tải Apk 1900 561 558
( 2000đ/phút )

Crixalis

Vị trí: Tiền

Cấp sao đề nghị :

Độ khó nhập môn :

Độ khó lên sao :

Sát thương gây ra :

Hỗ trợ nhóm :

Giới thiệu

Hero sát thương ma pháp hàng trước. Sở trường dùng đất đá gây sát thương và hiệu quả khống chế lớn.

Thuộc tính

 • Sức mạnh: 24
 • Trí tuệ: 22
 • Mẫn tiệp: 16
 • HP tối đa: 593
 • Lực công vật lý: 24
 • Cường độ phép: 52
 • Kháng phép: 6
 • Hộ giáp vật lý: 2
 • Bạo kích vật lý: 7

Tăng trưởng

Cấp sao:
Sức mạnh
Trí tuệ
Mẫn tiệp

GIỚI THIỆU KỸ NĂNG

 • Địa Chấn
 • Xuyên Đất
 • Bão Cát
 • Chích Độc
 • Vỏ Côn Trùng
Địa Chấn

Địa Chấn

Crixalis Xuyên Đất một khoảng cách. Sau đó thi triển Địa Chấn khiến tất cả phe địch chịu sát thương ma pháp.

Xuyên Đất

Xuyên Đất

Crixalis Xuyên Đất khiến kẻ địch bị choáng và gây sát thương ma pháp. Số lần Crixalis bị tấn công càng nhiều giãn cách Xuyên Đất càng nhanh.

Bão Cát

Bão Cát

Khi HP Crixalis dưới 40% sẽ ẩn mình trong Bão Cát hồi HP.

Chích Độc

Chích Độc

Crixalis dùng đuôi tấn công khiến địch chịu sát thương phép và nhiễm độc. Nếu địch tử vong trong trạng thái Chích Độc thì địch ở xung quanh sẽ chịu sát thương phép.

Vỏ Côn Trùng

Vỏ Côn Trùng

Đồng đội hệ côn trùng có biểu tượng Côn trùng sẽ giảm sát thương vật lý phải chịu.