Tải Apk 1900 561 558
( 2000đ/phút )

Dark-Terror

Vị trí: Trung

Cấp sao đề nghị :

Độ khó nhập môn :

Độ khó lên sao :

Sát thương gây ra :

Hỗ trợ nhóm :

Giới thiệu

Chuyên gia chiến đấu hàng giữa hệ Mẫn. Có khả năng lướt vào và không chế nhóm. Diệt địch nhanh gọn.

Thuộc tính

 • Sức mạnh: 20
 • Trí tuệ: 17
 • Mẫn tiệp: 25
 • HP tối đa: 520
 • Lực công vật lý: 55
 • Cường độ phép: 41
 • Kháng phép: 6
 • Hộ giáp vật lý: 2
 • Bạo kích vật lý: 10

Tăng trưởng

Cấp sao:
Sức mạnh
Trí tuệ
Mẫn tiệp

GIỚI THIỆU KỸ NĂNG

 • Ngưng Đọng
 • Khóa Không Gian
 • Ngược Dòng
 • Trọng Lực
 • E Giáng Lâm
Ngưng Đọng

Ngưng Đọng

Darkterror xuất chiêu ngưng đọng thời gian ở nơi kẻ địch tập trung đông nhất. Tấn công vật lý liên tục nhiều lần.

Khóa Không Gian

Khóa Không Gian

Darkterror khiến không gian và thời gian dừng lại. Tấn công kẻ địch trong phạm vi.

Ngược Dòng

Ngược Dòng

Darkterror có xác suất ngược dòng thời gian để né tránh 1 sát thương bất kỳ. Phần sát thương vượt quá khả năng né tránh vẫn phải chịu.

Trọng Lực

Trọng Lực

Darkterror đánh thường có xác suất 50% gây ra Trọng Lực. Kẻ địch trong phạm vi sẽ bị giảm tốc.

E Giáng Lâm

E Giáng Lâm

Đồng đội thuộc hệ Không Gian E được tăng Kháng Ma.