Tải Apk 1900 561 558
( 2000đ/phút )

Morphing

Vị trí: Trung

Cấp sao đề nghị :

Độ khó nhập môn :

Độ khó lên sao :

Sát thương gây ra :

Hỗ trợ nhóm :

Giới thiệu

Hero sát thương hàng giữa. Có thể tráo đổi thuộc tính Lực và Mẫn của bản thân. Sau khi đổi sẽ có hiệu quả khác nhau

Thuộc tính

 • Sức mạnh: 21
 • Trí tuệ: 17
 • Mẫn tiệp: 26
 • HP tối đa: 540
 • Lực công vật lý: 60
 • Cường độ phép: 42
 • Kháng phép: 6
 • Hộ giáp vật lý: 2
 • Bạo kích vật lý: 10

Tăng trưởng

Cấp sao:
Sức mạnh
Trí tuệ
Mẫn tiệp

GIỚI THIỆU KỸ NĂNG

 • Sóng Đột Kích
 • Chuyển Thuộc Tính
 • Biến Thể Kích
 • Chép Phân Thân
 • Bản Năng Nguyên Tố
Sóng Đột Kích

Sóng Đột Kích

Morphing tạo thành làn sóng để đột kích đơn vị dãy trước, đánh vỡ Khôi Giáp của kẻ địch, khi Mẫn và Lực của Morphing cao có thể gây sát thương cao, Lực và Mẫn càng cao gây giảm giáp càng cao.

Chuyển Thuộc Tính

Chuyển Thuộc Tính

Morphing có thể chuyển đổi năng lực thuộc tính Lực và Mẫn của bản thân để thành hai trạng thái chiến đấu, khi biến hình không thể tấn công, kết thúc biến hình có thể thay đổi, thuộc tính Mẫn thay đổi có thể cộng thêm tộc độ kỹ năng và tấn công, thuộc tính Lực sẽ cộng hồi HP và Giáp.

Biến Thể Kích

Biến Thể Kích

Morphing thi triển một lần tấn công biến hình, Lực và Mẫn của bản thân Morphing càng cao sẽ gây sát thương càng cao, khi Mẫn và Lực của Morphing cao có thể gây thời gian choáng càng lâu

Chép Phân Thân

Chép Phân Thân

Morphing có thể sao chép phân thân giống kẻ địch để chiến đấu. Phân thân có thể thi triển kỹ năng kế thừa HP và tấn công của mục tiêu. Sao chép của Morphing có hiệu lực với đa số các Hero.

Bản Năng Nguyên Tố

Bản Năng Nguyên Tố

Đồng đội có biểu tượng Vật Nguyên Tố được tăng kháng phép.