Tải Apk 1900 561 558
( 2000đ/phút )

Kaolin

Vị trí: Tiền

Cấp sao đề nghị :

Độ khó nhập môn :

Độ khó lên sao :

Sát thương gây ra :

Hỗ trợ nhóm :

Giới thiệu

Ma pháp hàng trước. Sở trường gây lượng lớn sát thương ma pháp và khiến kẻ địch không thể tấn công vật lý.

Thuộc tính

 • Sức mạnh: 19
 • Trí tuệ: 14
 • Mẫn tiệp: 19
 • HP tối đa: 504
 • Lực công vật lý: 51
 • Cường độ phép: 34
 • Kháng phép: 4
 • Hộ giáp vật lý: 1
 • Bạo kích vật lý: 7

Tăng trưởng

Cấp sao:
Sức mạnh
Trí tuệ
Mẫn tiệp

GIỚI THIỆU KỸ NĂNG

 • Đại Địa Bùng Nổ
 • Cát Bay Đá Chạy
 • Đá Lăn
 • Gọi Núi Đá
 • Tim Dung Nham
Đại Địa Bùng Nổ

Đại Địa Bùng Nổ

Kaolin thi triển địa chấn 4 lần. Mỗi lần địa chấn sẽ gây sát thương mạnh hơn và gây sát thương phép lớn nhất cho kẻ địch xa nhất kèm đánh bay mục tiêu

Cát Bay Đá Chạy

Cát Bay Đá Chạy

Thi triển 3 tia ma pháp khiến kẻ địch không thể tiến hành tấn công vật lý và gây sát thương ma pháp cho địch.

Đá Lăn

Đá Lăn

Lăn về phía trước gây sát thương ma pháp cho địch và triệu hồi một núi đá.

Gọi Núi Đá

Gọi Núi Đá

Triệu hồi núi đá giảm tấn công của địch. Kaolin có thể dẫn nổ tất cả núi đá để gây sát thương ma pháp. (Trong Arena mỗi khi Kaolin có 3 núi đá sẽ tự động dẫn nổ tất cả.)

Tim Dung Nham

Tim Dung Nham

Đồng đội có biểu tượng Hệ Đất Đá được tăng giáp.