Tải Apk 1900 561 558
( 2000đ/phút )

IO

Vị trí: Trung

Cấp sao đề nghị :

Độ khó nhập môn :

Độ khó lên sao :

Sát thương gây ra :

Hỗ trợ nhóm :

Giới thiệu

Pháp Sư hỗ trợ hàng giữa thông qua hòa đồng đội để tăng lực chiến cho đồng đội.

Thuộc tính

 • Sức mạnh: 18
 • Trí tuệ: 15
 • Mẫn tiệp: 19
 • HP tối đa: 493
 • Lực công vật lý: 50
 • Cường độ phép: 35
 • Kháng phép: 4
 • Hộ giáp vật lý: 1
 • Bạo kích vật lý: 7

Tăng trưởng

Cấp sao:
Sức mạnh
Trí tuệ
Mẫn tiệp

GIỚI THIỆU KỸ NĂNG

 • Hòa Linh Hồn
 • Liên Kết Ánh Sáng
 • Vũ Điệu Ánh Sáng
 • Mảnh Tinh Linh
 • Khu Vực Ánh Sáng
Hòa Linh Hồn

Hòa Linh Hồn

IO hòa linh hồn với một đồng đội. Chuyển 30% sát thương ma pháp và ma bạo lên người đồng đội. Tăng tốc độ thi triển và tấn công của đồng đội. Khi hòa linh hồn IO khiến địch gần đồng đội choáng. Khi đồng đội chịu đòn chí mạng IO có thể đỡ giúp và hồi một phần HP cho đồng đội. (IO không thể hòa với Hero có kỹ năng loại Hồi Sinh và Tự Sát cũng như đỡ hiệu quả của kỹ năng duy trì sát thương dẫn đến tử vong như Tận Thế.)

Liên Kết Ánh Sáng

Liên Kết Ánh Sáng

IO liên kết với một đồng đội. Đồng đội miễn 10% sát thương phải chịu. IO tăng 10% sát thương phải chịu. Cả hai cùng tăng tốc độ hồi HP. Mỗi lần IO thi triển kỹ năng khác đều tăng tốc độ thi triển và tấn công của đồng đội trong thời gian ngắn.

Vũ Điệu Ánh Sáng

Vũ Điệu Ánh Sáng

Địch trong phạm vi bị IO giám sát và chịu sát thương ma pháp cũng như duy trì mất HP. Nếu hướng địch và hướng công ban đầu khác nhau sẽ choáng và chịu sát thương.

Mảnh Tinh Linh

Mảnh Tinh Linh

IO phân thành nhiều mảnh. Chủ thể vào trạng thái Vô Địch. Mảnh có thể giúp đồng đội xung quanh đỡ 1 lần sát thương đồng thời IO được hồi năng lượng.

Khu Vực Ánh Sáng

Khu Vực Ánh Sáng

Đồng đội có biểu tượng Hệ ánh sáng được tăng phép thuật.