Tải Apk 1900 561 558
( 2000đ/phút )

Garen

Vị trí: Tiền

Cấp sao đề nghị :

Độ khó nhập môn :

Độ khó lên sao :

Sát thương gây ra :

Hỗ trợ nhóm :

Giới thiệu

Hero hàng trước dùng Kiếm Phù Văn có thể thêm hiệu quả cho kỹ năng.

Thuộc tính

 • Sức mạnh: 6
 • Trí tuệ: 3
 • Mẫn tiệp: 5
 • HP tối đa: 625
 • Lực công vật lý: 30
 • Cường độ phép: 8
 • Kháng phép: 3
 • Hộ giáp vật lý: 2
 • Bạo kích vật lý: 2

Tăng trưởng

Cấp sao:
Sức mạnh
Trí tuệ
Mẫn tiệp

GIỚI THIỆU KỸ NĂNG

 • Long Trảm
 • Bán Nguyệt
 • Tường Không
 • Kiếm Phù Văn
 • Kiếm Cường Hóa
Long Trảm

Long Trảm

Garen thi triển Rồng Lớn tấn công địch trên đường thẳng và gây choáng.

Bán Nguyệt

Bán Nguyệt

Garen vung kiếm hình vòng cung gây sát thương và giảm tốc địch.

Tường Không

Tường Không

Garen dùng kiếm hất địch lên, sát thương và đánh bay địch.

Kiếm Phù Văn

Kiếm Phù Văn

Garen cách một lúc sẽ dán một loại bùa vào kiếm tăng hiệu quả tất cả kỹ năng. (Bùa Đỏ: Hút HP. Bùa Lục: Thêm sát thương theo phần trăm HP tối đa. Bùa Vàng: Giảm năng lượng)

Kiếm Cường Hóa

Kiếm Cường Hóa

Garen dùng Kiếm Phù Văn cường hóa tăng hiệu quả Phù Văn khi Đánh