Tải Apk 1900 561 558
( 2000đ/phút )

Silver

Vị trí: Tiền

Cấp sao đề nghị :

Độ khó nhập môn :

Độ khó lên sao :

Sát thương gây ra :

Hỗ trợ nhóm :

Giới thiệu

Sát thủ hàng trước. Chớp mắt di chuyển đến cạnh và tấn

Thuộc tính

 • Sức mạnh: 19
 • Trí tuệ: 16
 • Mẫn tiệp: 23
 • HP tối đa: 506
 • Lực công vật lý: 61
 • Cường độ phép: 39
 • Kháng phép: 5
 • Hộ giáp vật lý: 2
 • Bạo kích vật lý: 9

Tăng trưởng

Cấp sao:
Sức mạnh
Trí tuệ
Mẫn tiệp

GIỚI THIỆU KỸ NĂNG

 • Chí Mạng
 • Thuật Thích Sát
 • Lấn Áp
 • Diệt Phủ Đầu
Chí Mạng

Chí Mạng

Di chuyển nhanh đến bên kẻ địch có Lực thấp nhất. Thi triển Bạo Công kèm sát thương tương đương Mẫn chênh lệch. Sau đó giảm sát thương phải chịu trong một thời gian.

Thuật Thích Sát

Thuật Thích Sát

Thi triển 4 Liên Kích gây sát thương Liên Kích. Chiêu cuối chắc chắn chính xác khiến địch bị gián đoạn và cấm phép địch.

Lấn Áp

Lấn Áp

Di chuyển nhanh đến bên kẻ địch có Lực thấp nhất thi triển Phá Giáp. Sau đó giảm sát thương phải chịu trong một thời gian.

Diệt Phủ Đầu

Diệt Phủ Đầu

Đánh Phủ Đầu gây sát thương cao vào địch có sinh lực cao. Sát thương thêm chịu ảnh hưởng của sinh lực và cấp kỹ năng mục tiêu.