Tải Apk 1900 561 558
( 2000đ/phút )

CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO MỪNG MÁY CHỦ S73|Toyotomi

Tin tức |

CHUỖI SỰ KIỆN MÁY CHỦ S73|Toyotomi

Từ 10h00 16/04/2018

TOP Lực Chiến Tổng  S73|Toyotomi

 • Thời Gian: Từ 10h00 16/04/2018 - 12h00 30/04/2018
HạngPhần ThưởngSố Lượng
Hạng 1 Hero Roshan 3 sao 1
Kim Cương  10000
Vé Hambuger 1 lần 15
Khung Avatar đặc biệt 1
Hạng 2 Hero Nessa 3 sao 1
Kim Cương  8000
Vé Hambuger 1 lần 10
Khung Avatar đặc biệt 1
Hạng 3 Hero Jinzak 3 sao 1
Kim Cương  5000
Vé Hambuger 1 lần 5
Hạng 4-10 Hero Spirit 3 sao 1
Kim Cương  3000
Vé Hambuger 1 lần 3

Đặc biệt:

 • Top Lực chiến tổng sẽ được thêm các phần thưởng
 • Top 1 - 5: 1 Gối + 1 Tượng Dota
 • Top 6 - 10: 1 Gối Dota

TOP Arena S73|Toyotomi

 • Thời Gian: Từ 10h00 16/04/2018 - 12h00 30/04/2018
 • Lưu Ý: Kết quả được lấy dựa theo hệ thống Bảng Xếp Hạng Arena ngày.
HạngPhần ThưởngSố Lượng
Hạng 1 Hero Naix 3 sao 1
Kim Cương  10000
Vé Hambuger 1 lần 15
Khung Avatar đặc biệt 1
Hạng 2 Hero Starlord 3 sao 1
Kim Cương  8000
Vé Hambuger 1 lần 10
Khung Avatar đặc biệt 1
Hạng 3 Hero Tauren 3 sao 1
Kim Cương  5000
Vé Hambuger 1 lần 5

TOP Guild Năng Động S73|Toyotomi

 • Thời Gian: Từ 10h00 16/03/2018 - 12h00 30/04/2018
HạngPhần ThưởngSố Lượng
Hạng 1 Vàng 20.000.000
Xiên Cá 10
Khung Avatar đặc biệt 1
Hạng 2 Vàng 10.000.000
Xiên Cá 5
Hạng 3 Vàng 5.000.000
Xiên Cá 5

ONLINE 7 NGÀY NHẬN THƯỞNG

 • Thời Gian: Từ 10h00 16/04/2018 - 23h59 24/04/2018
NgàyPhần ThưởngSố Lượng
Ngày 1 Kim Cương 100
Vàng 5000000
Xiên Cá 5
Đá Hốn Warwolf 10
Ngày 2 Kim Cương 150
Vàng 5000000
Xiên Cá 5
Đá Hốn Warwolf 10
Ngày 3 Kim Cương 200
Vàng 10000000
Xiên Cá 5
Đá Hốn Warwolf 10
Ngày 4 Kim Cương 200
Vàng 10000000
Xiên Cá 5
Đá Hốn Warwolf 10
Ngày 5 Kim Cương 250
Vàng 20000000
Xiên Cá 5
Đá Hốn Warwolf 10
Ngày 6 Kim Cương 300
Vàng 20000000
Xiên Cá 5
Đá Hốn Warwolf 10
Ngày 7 Kim Cương 300
Vàng 30000000
Xiên Cá 5
Đá Hốn Warwolf 20

Nạp Tích Luỹ Server mới

 • Thời Gian: Từ 10h00 16/04/2018 - 12h00 21/04/2018
Nạp VNDPhần ThưởngSố Lượng
20.000 Vàng 5000000
Vé Hambuger 1 Lần 1
Hambuger EXP 10
Donar 3 sao 1
50.000 Vàng 10000000
Vé Hambuger 1 Lần 2
Hambuger EXP 20
Baltor 1
100.000 Vàng 15000000
Vé Hambuger 1 Lần 2
Hambuger EXP 30
Lee 80
200.000 Hambuger EXP 50
Vé Hambuger 1 Lần 2
Rương Trang Bị Tím 10
Franken 3 sao 1
400.000 Hambuger EXP 50
Vé Hambuger 1 Lần 3
Rương Trang Bị Tím 20
Davion 3 sao 1
1.000.000 Hambuger EXP 100
Vé Hambuger 1 Lần 5
Rương Trang Bị Tím 20
Rubick 3 sao 1
2.000.000 Hambuger EXP 150
Vé Hambuger 1 Lần 10
Rương Trang Bị Tím-Ghep 10
Đá Hồn Yurnero 330
3.000.000 Hambuger EXP 200
Vé Hambuger 1 Lần 20
Rương Trang Bị Tím-Ghep 20
Đá Hồn SkyMage 330
5.000.000 Hambuger EXP 300
Vé Hambuger 1 Lần 30
Rương Trang Bị Tím - Ghep 20
Đà Hồn Mamoth 330

Tiêu Tích Luỹ Server Mới

 • Thời Gian: Từ 10h00 16/04/2018 - 12h00 21/04/2018
Tiêu KC Phần ThưởngSố Lượng
3000  Vàng  5000000
 Kim Cương  100
Xiên Cá 10
 Đá Hồn DarkTerror  10
5000  Vàng  10000000
 Kim Cương  200
Xiên Cá 10
Đá Hồn DarkTerror 20
10000  Vàng  20000000
 Kim Cương  700
 Đá Hồn DarkTerror  50
Xiên Cá 15
20000  Vàng  30000000
 Kim Cương  1500
Đá Hồn DarkTerror 100
Xiên Cá 20
30000  Vàng  50000000
 Kim Cương  2500
 Đá Hồn DarkTerror  150
Xiên Cá 20
60000  Skin DarkTerror  1
 Skin Morted  1
 Đá Hồn Morted  330
Xiên Cá 30

Hoạt Động Khác

 • Phó Bản Thường X2: Từ 10:00 16/04/2018 - 05:00 23/04/2018
 • Tinh Anh X2: Từ 10:00 16/04/2018 - 05:00 23/04/2018
 • VIP X3: Từ 10h00 16/04/2018 - 12h00 21/04/2018