Tải Apk 1900 561 558
( 2000đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Chào Mừng Máy Chủ S60|Naix

Tin tức |

CHUỖI SỰ KIỆN MÁY CHỦ S60|Naix

Từ 09h00 31/08/2017 - 23h59 14/09/2017

TOP Lực Chiến Tổng S60|Naix

  • Thời Gian:Từ 09h00 31/08/2017 - 23h59 14/09/2017
HạngPhần ThưởngSố Lượng
Hạng 1 Hero Naix 3 sao 1
Kim Cương  10000
Vé Hambuger 1 lần 15
Khung Avatar đặc biệt 1
Hạng 2 Hero Blood 3 sao 1
Kim Cương  8000
Vé Hambuger 1 lần 10
Khung Avatar đặc biệt 1
Hạng 3 Hero Morphing 3 sao 1
Kim Cương  5000
Vé Hambuger 1 lần 5
Hạng 4-10 Hero Sven 3 sao 1
Kim Cương  3000
Vé Hambuger 1 lần 3

TOP Arena S60|Naix

  • Thời Gian:Từ 09h00 31/08/2017 - 23h59 14/09/2017
  • Lưu Ý: Kết quả được lấy dựa theo hệ thống Bảng Xếp Hạng Arena ngày.
HạngPhần ThưởngSố Lượng
Hạng 1 Hero Nessa 3 sao 1
Kim Cương  10000
Vé Hambuger 1 lần 15
Khung Avatar đặc biệt 1
Hạng 2 Hero Riki 3 sao 1
Kim Cương  8000
Vé Hambuger 1 lần 10
Khung Avatar đặc biệt 1
Hạng 3 Hero Tauren 3 sao 1
Kim Cương  5000
Vé Hambuger 1 lần 5

TOP Guild Năng Động S60|Naix

  • Thời Gian:Từ 09h00 31/08/2017 - 23h59 14/09/2017
HạngPhần ThưởngSố Lượng
Hạng 1 Vàng 5.000.000
Xiên Cá 10
Khung Avatar đặc biệt 1
Hạng 2 Vàng 3.000.000
Xiên Cá 5
Hạng 3 Vàng 1.000.000
Xiên Cá 5

ONLINE 7 NGÀY NHẬN THƯỞNG

  • Thời Gian: Từ 09h00 31/08/2017 - 05h00 09/09/2017
NgàyPhần ThưởngSố Lượng
Ngày 1 Kim Cương 100
Vàng 5000000
Xiên Cá 5
Đá Hồn EMBER 10
Ngày 2 Kim Cương 150
Vàng 5000000
Xiên Cá 5
Đá Hồn EMBER 10
Ngày 3 Kim Cương 200
Vàng 10000000
Xiên Cá 5
Đá Hồn EMBER 10
Ngày 4 Kim Cương 200
Vàng 10000000
Xiên Cá 5
Đá Hồn EMBER 10
Ngày 5 Kim Cương 250
Vàng 20000000
Xiên Cá 5
Đá Hồn EMBER 10
Ngày 6 Kim Cương 300
Vàng 20000000
Xiên Cá 5
Đá Hồn EMBER 10
Ngày 7 Kim Cương 300
Vàng 30000000
Xiên Cá 5
Đá Hồn EMBER 20

Nạp Tích Luỹ Server mới

  • Thời Gian: Từ 09h00 31/08/2017 - 05h00 05/09/2017
Nạp VNDPhần ThưởngSố Lượng
20000 Vàng 5000000
Vé Hambuger 1 Lần 1
Hambuger EXP 10
Luna 3 sao 1
50000 Vàng 10000000
Vé Hambuger 1 Lần 2
Hambuger EXP 20
Đá Hồn Kaolin 80
100000 Vàng 15000000
Vé Hambuger 1 Lần 2
Hambuger EXP 30
Đá Hồn Slark 80
200000 Hambuger EXP 50
Vé Hambuger 1 Lần 2
Rương Trang Bị Tím 5
Franken 3 sao 1
400000 Hambuger EXP 50
Vé Hambuger 1 Lần 3
Rương Trang Bị Tím 5
Lucifer 3 sao 1
1000000 Hambuger EXP 100
Vé Hambuger 1 Lần 5
Rương Trang Bị Tím 10
Lycan 3 sao 1
2000000 Hambuger EXP 150
Vé Hambuger 1 Lần 10
Rương Trang Bị Tím-Ghep 10
Đá Hồn Yurnero 330
3000000 Hambuger EXP 200
Vé Hambuger 1 Lần 15
Rương Trang Bị Tím-Ghep 10
Đá Hồn SkyMage 330
5000000 Hambuger EXP 300
Vé Hambuger 1 Lần 20
Rương Trang Bị Tím - Ghep 20
Đà Hồn Syvana 330

Tiêu Tích Luỹ Server Mới

  • Thời Gian:Từ 09h00 31/08/2017 - 05h00 05/09/2017
Tiêu KC Phần ThưởngSố Lượng
2500  Vàng  5000000
 Kim Cương  100
Xiên Cá 5
5000  Vàng  10000000
 Kim Cương  200
Xiên Cá 5
10000  Vàng  20000000
 Kim Cương  700
 Đá Hồn Kael  80
Xiên Cá 10
20000  Vàng  30000000
 Kim Cương  1500
 Đá Hồn Kael  100
Xiên Cá 10
30000  Vàng  50000000
 Kim Cương  2500
 Đá Hồn Kael  150
Xiên Cá 15
50000  Vàng  100000000
 Kim Cương  5000
 Đá Hồn Puck  330
Xiên Cá 20

 

 

Hoạt Động Khác

  • Phó Bản Thường X2
  • Tinh Anh X2
  • VIP X3: Từ 09h00 31/08/2017 - 05h00 05/09/2017