Tải Apk 1900 561 558
( 2000đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Chào Mừng Máy Chủ S63|Elise

Tin tức |

CHUỖI SỰ KIỆN MÁY CHỦ S63|Elise

Từ 09h00 03/10/2017 - 23h59 17/10/2017

TOP Lực Chiến Tổng S63|Elise

  • Thời Gian: Từ 09h00 20/10/2017 - 23h59 03/11/2017
HạngPhần ThưởngSố Lượng
Hạng 1 Hero Naix 3 sao 1
Kim Cương  10.000
Vé Hambuger 1 lần 15
Khung Avatar đặc biệt 1
Hạng 2 Hero Jinzak 3 sao 1
Kim Cương  8.000
Vé Hambuger 1 lần 10
Khung Avatar đặc biệt 1
Hạng 3 Hero Timber 3 sao 1
Kim Cương  5.000
Vé Hambuger 1 lần 5
Hạng 4-10 Hero Sven 3 sao 1
Kim Cương  3.000
Vé Hambuger 1 lần 3

TOP Arena S63|Elise

  • Thời Gian: Từ 09h00 20/10/2017 - 23h59 03/11/2017
  • Lưu Ý: Kết quả được lấy dựa theo hệ thống Bảng Xếp Hạng Arena ngày.
HạngPhần ThưởngSố Lượng
Hạng 1 Hero Nessa 3 sao 1
Kim Cương  10.000
Vé Hambuger 1 lần 15
Khung Avatar đặc biệt 1
Hạng 2 Hero Riki 3 sao 1
Kim Cương  8.000
Vé Hambuger 1 lần 10
Khung Avatar đặc biệt 1
Hạng 3 Hero Tauren 3 sao 1
Kim Cương  5.000
Vé Hambuger 1 lần 5

TOP Guild Năng Động S63|Elise

  • Thời Gian: Từ 09h00 20/10/2017 - 23h59 03/11/2017
HạngPhần ThưởngSố Lượng
Hạng 1 Vàng 10.000.000
Xiên Cá 10
Khung Avatar đặc biệt 1
Hạng 2 Vàng 5.000.000
Xiên Cá 5
Hạng 3 Vàng 3.000.000
Xiên Cá 5

ONLINE 7 NGÀY NHẬN THƯỞNG

  • Thời Gian: Từ 09h00 20/10/2017 - 23h59 29/10/2017
NgàyPhần ThưởngSố Lượng
Ngày 1 Kim Cương 100
Vàng 5.000.000
Xiên Cá 5
Đá Hồn (Mercurial) 10
Ngày 2 Kim Cương 150
Vàng 5.000.000
Xiên Cá 5
Đá Hồn (Mercurial) 10
Ngày 3 Kim Cương 200
Vàng 10.000.000
Xiên Cá 5
Đá Hồn (Mercurial) 10
Ngày 4 Kim Cương 200
Vàng 10.000.000
Xiên Cá 5
Đá Hồn (Mercurial) 10
Ngày 5 Kim Cương 250
Vàng 20.000.000
Xiên Cá 5
Đá Hồn (Mercurial) 10
Ngày 6 Kim Cương 300
Vàng 20.000.000
Xiên Cá 5
Đá Hồn (Mercurial) 10
Ngày 7 Kim Cương 300
Vàng 30.000.000
Xiên Cá 5
Đá Hồn (Mercurial) 20

Nạp Tích Luỹ Server mới

  • Thời Gian: Từ 09h00 20/10/2017 - 23h59 26/10/2017
Nạp VNDPhần ThưởngSố Lượng
20.000 Vàng 5.000.000
Vé Hambuger 1 Lần 1
Hambuger EXP 10
Luna 3 sao 1
50.000 Vàng 10.000.000
Vé Hambuger 1 Lần 2
Hambuger EXP 20
Đá Hồn Kaolin 80
100.000 Vàng 15.000.000
Vé Hambuger 1 Lần 2
Hambuger EXP 30
Đá Hồn Slark 80
200.000 Hambuger EXP 50
Vé Hambuger 1 Lần 2
Rương Trang Bị Tím 5
Franken 3 sao 1
400.000 Hambuger EXP 50
Vé Hambuger 1 Lần 3
Rương Trang Bị Tím 5
Lucifer 3 sao 1
1.000.000 Hambuger EXP 100
Vé Hambuger 1 Lần 5
Rương Trang Bị Tím 10
Lycan 3 sao 1
2.000.000 Hambuger EXP 150
Vé Hambuger 1 Lần 10
Rương Trang Bị Tím-Ghep 10
Đá Hồn Yurnero 330
3.000.000 Hambuger EXP 200
Vé Hambuger 1 Lần 20
Rương Trang Bị Tím-Ghep 20
Đá Hồn Soul 330
5.000.000 Hambuger EXP 300
Vé Hambuger 1 Lần 30
Rương Trang Bị Tím - Ghep 20
Đà Hồn Enigma 330

Tiêu Tích Luỹ Server Mới

  • Thời Gian:Từ 09h00 20/10/2017 - 23h59 26/10/2017
Tiêu KC Phần ThưởngSố Lượng
3000  Vàng  5.000.000
 Kim Cương  100
Xiên Cá 5
Đá Hồn Kael 10
5000  Vàng  10.000.000
 Kim Cương  200
Xiên Cá 10
Đá Hồn Kael 20
10000 Vàng  20.000.000
Kim Cương  700
Đá Hồn Kael  50
Xiên Cá 15
20000 Vàng  30.000.000
Kim Cương  1500
Đá Hồn Kael  100
Xiên Cá 20
30000 Vàng  50.000.000
Kim Cương  2500
Đá Hồn Kael  150
Xiên Cá 20
50000 Vàng  100.000.000
Kim Cương  4000
Đá Hồn Morted 330
Xiên Cá 30

Hoạt Động Khác

  • Phó Bản Thường X2
  • Tinh Anh X2
  • VIP X3: Từ 09h00 20/10/2017 - 23h59 26/10/2017