Tải Apk 1900 561 558
( 2000đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Chào Mừng Máy Chủ S71|Konan

Tin tức |

CHUỖI SỰ KIỆN MÁY CHỦ S71|Konan

Từ 10h00 15/03/2018 - 12h00 29/03/2018

TOP Lực Chiến Tổng S71|Konan

 • Thời Gian: Từ 10h00 15/03/2018 - 12h00 29/03/2018
HạngPhần ThưởngSố Lượng
Hạng 1 Hero Roshan 3 sao 1
Kim Cương 10.000
Vé Hambuger 1 lần 15
Khung Avatar đặc biệt 1
Hạng 2 Hero Nessa 3 sao 1
Kim Cương 8.000
Vé Hambuger 1 lần 10
Khung Avatar đặc biệt 1
Hạng 3 Hero Jinzak 3 sao 1
Kim Cương  5.000
Vé Hambuger 1 lần 5
Hạng 4-10 Hero Spirit 3 sao 1
Kim Cương  3.000
Vé Hambuger 1 lần 3

Đặc biệt:

 • Top Lực chiến tổng sẽ được thêm các phần thưởng
 • Top 1 - 5: 1 Gối + 1 Tượng Dota
 • Top 6 - 10: 1 Gối Dota

TOP Arena S71|Konan

 • Thời Gian: Từ 10h00 15/03/2018 - 12h00 29/03/2018
 • Lưu Ý: Kết quả được lấy dựa theo hệ thống Bảng Xếp Hạng Arena ngày.
HạngPhần ThưởngSố Lượng
Hạng 1 Hero Naix 3 sao 1
Kim Cương  10.000
Vé Hambuger 1 lần 15
Khung Avatar đặc biệt 1
Hạng 2 Hero Starlord 3 sao 1
Kim Cương  8.000
Vé Hambuger 1 lần 10
Khung Avatar đặc biệt 1
Hạng 3 Hero Tauren 3 sao 1
Kim Cương  5.000
Vé Hambuger 1 lần 5

TOP Guild Năng Động S71|Konan

 • Thời Gian: Từ 10h00 15/03/2018 - 12h00 29/03/2018
HạngPhần ThưởngSố Lượng
Hạng 1 Vàng 20.000.000
Xiên Cá 10
Khung Avatar đặc biệt 1
Hạng 2 Vàng 10.000.000
Xiên Cá 5
Hạng 3 Vàng 5.000.000
Xiên Cá 5

ONLINE 7 NGÀY NHẬN THƯỞNG

 • Thời Gian: Từ 10h00 15/03/2018 - 12h00 25/03/2018
NgàyPhần ThưởngSố Lượng
Ngày 1 Kim Cương 100
Vàng 5.000.000
Xiên Cá 5
Davion 10
Ngày 2 Kim Cương 150
Vàng 5.000.000
Xiên Cá 5
Davion 10
Ngày 3 Kim Cương 200
Vàng 10.000.000
Xiên Cá 5
Davion 10
Ngày 4 Kim Cương 200
Vàng 10.000.000
Xiên Cá 5
Davion 10
Ngày 5 Kim Cương 250
Vàng 20.000.000
Xiên Cá 5
Davion 10
Ngày 6 Kim Cương 300
Vàng 20.000.000
Xiên Cá 5
Davion 10
Ngày 7 Kim Cương 300
Vàng 30.000.000
Xiên Cá 5
Davion 20

Nạp Tích Luỹ Server mới

 • Thời Gian: Từ 10h00 15/03/2018 - 12h00 20/03/2018
Nạp VNDPhần ThưởngSố Lượng
20.000 Vàng 5000000
Vé Hambuger 1 Lần 1
Hambuger EXP 10
Luna 3 sao 1
50.000 Vàng 10000000
Vé Hambuger 1 Lần 2
Hambuger EXP 20
Đá Hồn Kaolin 80
100.000 Vàng 15000000
Vé Hambuger 1 Lần 2
Hambuger EXP 30
Đá Hồn Slark 80
200.000 Hambuger EXP 50
Vé Hambuger 1 Lần 2
Rương Trang Bị Tím 10
Franken 3 sao 1
400.000 Hambuger EXP 50
Vé Hambuger 1 Lần 3
Rương Trang Bị Tím 20
Lucifer 3 sao 1
1.000.000 Hambuger EXP 100
Vé Hambuger 1 Lần 5
Rương Trang Bị Tím 20
Lycan 3 sao 1
2.000.000 Hambuger EXP 150
Vé Hambuger 1 Lần 10
Rương Trang Bị Tím-Ghep 10
Đá Hồn Yurnero 330
3.000.000 Hambuger EXP 200
Vé Hambuger 1 Lần 20
Rương Trang Bị Tím-Ghep 20
Đá Hồn Soul 330
5.000.000 Hambuger EXP 300
Vé Hambuger 1 Lần 30
Rương Trang Bị Tím - Ghep 20
Đá Hồn Weaver 330

Tiêu Tích Luỹ Server Mới

 • Thời Gian: Từ 10h00 15/03/2018 - 12h00 20/03/2018
Tiêu KC Phần ThưởngSố Lượng
3000 Vàng  5000000
Kim Cương  100
Xiên Cá 10
Đá Hồn DarkTerror  10
5000 Vàng  10000000
Kim Cương  200
Xiên Cá 10
Đá Hồn DarkTerror 20
10000 Vàng  20000000
Kim Cương  700
Đá Hồn DarkTerror  50
Xiên Cá 15
20000 Vàng  30000000
Kim Cương  1500
Đá Hồn DarkTerror 100
Xiên Cá 20
30000 Vàng  50000000
Kim Cương  2500
Đá Hồn DarkTerror  150
Xiên Cá 20
60000 Skin DarkTerror 1
Skin Morted 1
Đá Hồn Morted  330
Xiên Cá 30

Hoạt Động Khác

 • Phó Bản Thường X2
 • Tinh Anh X2
 • VIP X3: Từ 10h00 15/03/2018 - 12h00 20/03/2018