Tải Apk 1900 561 558
( 2000đ/phút )

DANH SÁCH TOP 20 sự kiện ĐUA TOP TÀI PHÚ NHẬN ALVARION 5 SAO và HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NHẬN GIẢI

Tin tức |

DANH SÁCH TOP 20 sự kiện ĐUA TOP TÀI PHÚ NHẬN ALVARION 5 SAO và HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NHẬN GIẢI

Chúc mừng các Chỉ Huy có trong danh sách TOP 20.

- Để nhận thưởng xin mời các Chỉ Huy tiến hành gởi thông tin đăng ký nhận giải về địa chỉ email: nhanthuong@vng.com.vn.

- Thời gian đăng ký: Ngày 27/02/2018 - 23:59 Ngày 04/03/2018.

 • Thông tin đăng ký trong mail bao gồm:
  • TIÊU ĐỀ: Nhận Thưởng ĐUA TOP EVENT TẾT DOTA TRUYỀN KỲ
  • Họ và tên:.......................
  • Địa chỉ cá nhân:.......................
  • Số điện thoại liên hệ:.......................
  • Hình ảnh CMND (Mặt trước và sau):.......................
  • Thứ hạng TOP TÀI PHÚ:.......................
  • Hình ảnh nhân vật của mình bên trong trò chơi:.......................
  • Hình ảnh Thư thông báo đăng ký từ hệ thống:.........................

Danh sách TOP 20 sự kiện ĐUA TOP TÀI PHÚ NHẬN ALVARION 5 SAO

Lưu ý:

 • Đối với giải thưởng quà tặng, BTC sẽ trao sau khi bạn đăng ký thông tin địa chỉ rõ ràng cho BTC.
 • Thời gian trao thưởng là 30 ngày kể từ khi chương trình kết thúc.
 • Phần Thưởng Ingame sẽ được phát trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả.
 • Cần hỗ trợ thêm thông tin vui lòng liên hệ 02862 999 088 Bấm số 6114 (Thứ 2 đến Thứ 6 08:00 - 18:00)