Tải Apk 1900 561 558
( 2000đ/phút )

Thông Báo: Cảnh Báo Trang Web Giả Mạo

Tin tức |

Các Chỉ Huy hãy lưu ý: Dota Truyển Kỳ chỉ có những trang thông tin, fanpage Facebook và group thảo luận chính thức sau đây:

- Website: http://dota.360mobi.vn/

- Fanpage: https://www.facebook.com/dotatruyenky360mobi/

- Group Cộng Đồng: https://www.facebook.com/groups/dotatruyenky360mobi/

* Chú ý hình ảnh Fanpage giả mạo:

Lưu ý:

- Ngoài những nguồn trên, các Chỉ Huy lưu ý đề phòng, không truy cập những trang web lừa đảo hoặc sử dụng những thông tin, dịch vụ không được thông báo chính thức nhằm tránh những rủi ro về bảo mật.